Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Do mažors Do mažors. Do mažora skanējums.
2. Do mažora trijskanis Do mažora trijskanis. Do mažora trijskaņa pieraksts un skanējums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Do mažora pakāpes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ar kādām pakāpēm sākas un beidzas Do mažors?
2. Do mažora notis un pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaki Do mažora notis un pakāpes!
3. Do mažors līnijkopā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vai dots Do mažors? Vai tas uzrakstīts pareizi?
4. Do mažora notis 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Kuras notis pazudušas, kuras atkārtojas?
5. Gamma 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Ieklausies un sadzirdi!
6. Trijskaņa pakāpes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atzīmē pareizās Do mažora trijskaņa pakāpes!
7. Do mažora trijskanis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kuras notis iederas, kuras neiederas Do mažora trijskanī?
8. Trijskanis līnijkopā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Do mažora trijskanis līnijkopā.
9. Trijskanis klaviatūrā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atzīmē neiekrāsotos trijskaņa taustiņus klaviatūrā!
10. Trijskanis 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Ieklausies un sadzirdi!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Do mažors 00:00:00 vidēja 10 p. Vēro un ieklausies Do mažorā!
2. Do mažora trijskanis 00:00:00 vidēja 10 p. Vēro un ieklausies!