Do mažors
Do mažora gamma sākas ar Do noti un beidzas ar Do' noti.
 
Do mažora gamma vienmēr skan gaiši un priecīgi. Notis sakārtotas noteiktā secībā!
 
Virzienā uz augšu:
 
Pakāpes Romiesu_cipari.png
Nošu nosaukumi C_dur1.png
Līnijkopā Do_maz.png
Skanējums
 
 
Virzienā uz leju:
 
Pakāpes Romiesu_cipari_uz_leju.png
Nošu nosaukumi C_dur2.png
Līnijkopā  C_dur_uz_leju.png
Skanējums
 
 
Virzienā uz augšu un uz leju:
 
Pakāpes Romiesu_cipari_uz_augsu_un_leju.png
Nošu nosaukumi C_dur_uz_augsu_un_uz_leju.png
Līnijkopā C_dur_uz_augsu_un_leju1.png
Skanējums 
 
 
klaviatūrā: C_dur_klaviatura.png,
 
 
Atceries!
 
Do mažora gamma var skanēt:
1. uz augšu;
2. uz leju;
3. uz augšu un uz leju.