Do mažora trijskanis
Do mažora trijskani veido gammas svarīgākā - pirmā pakāpe (Do), kurai pievienota trešā pakāpe (Mi) un piektā pakāpe (Sol).
 
Do mažora trijskaņa pieraksta veidi:
 
Pakāpes Trijskanis1.png 
Nošu nosaukumi Domisol2.png
Līnijkopā Domisol.png vai Domisol1.png
KlaviatūrāTrijskanisC_klaviatura.png
Skanējums  vai
 
 
Atceries!
 
Skaņas var skanēt pa vienai skaņai vai kopā!
 
Viens.png vai Kopa3.png