Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Trijskaņa pakāpes 2p.
2. Do mažora trijskanis 2p.
3. Trijskanis līnijkopā 2p.
4. Trijskanis klaviatūrā 2p.
5. Trijskanis 2p.