Grūtības pakāpe:
1. Trijskaņa pakāpes 2 p.
2. Do mažora trijskanis 2 p.
3. Trijskanis līnijkopā 2 p.
4. Trijskanis klaviatūrā 2 p.
5. Trijskanis 2 p.