Teorija

1. Melodija
2. Gamma
3. Trijskanis
4. Ritms
5. Re'

Uzdevumi

1. Melodijas pamatveidi I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Melodijas pamatveidi II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Melodijas pamatveidi III

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Melodijas pamatveidi IV

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Melodijas pamatveidi V

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Melodijas pamatveidi VI

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Melodijas pamatveidi VII

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Melodijas pamatveidi VIII

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Gammas pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Gammas pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Gammas pieraksts

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Gammas skanējums

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Trijskanis, tā pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Trijskanis, tā pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Trijskanis

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Trijskanis, tā skanējums

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Gamma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Trijskanis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem