Trijskanis
Trijskani veido gammas svarīgākā  - pirmā pakāpe, kurai pievienota trešā pakāpe un piektā pakāpe.

Trijskani var pierakstīt dažādos veidos:

1. Ar notīm līnijkopā:
 
Domisol.png                      
   
   vai

Domisol1.png 
                                                 

2. Ar nošu nosaukumiem:
 
Domisol2.png
 

3. Ar pakāpēm. Mūzikā pakāpes apzīmē ar romiešu cipariem:
 
Trijskanis1.png
 

Ja Tu vēl nezini romiešu ciparus, vari pierakstīt ar arābu cipariem:
 
Trijskanis2.png