Teorija

Uzdevumi

1. Crescendo

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Diminuendo

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Crescendo

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Diminuendo

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Crescendo un diminuendo

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Crescendo un diminuendo

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Grupējuma veids

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Nošu pieraksta veids

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Instrumentālais grupējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vokālais grupējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Skaņas

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Grupējumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Dinamika

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem