Ritma diktāts

Ritma diktātā klausās un pieraksta ritmu.

Noklausies ritma diktātu!Visas notis ir vienā augstumā. Svarīgi pierakstīt piemēra sākumā taktsmēru! Šajā piemērā taktsmērs ir 2_4.png.Izmantotas ritma zilbes: 4nots.png un 8notis.png.

Pareizi pierakstīts piemērs:

Ritms241.png
 
Ļoti uzmanīgi jāklausās garāku un īsāku notiņu secība!