Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Melodija Melodija, tās veidi
2. Gamma Gamma, tās pieraksta veidi
3. Trijskanis Trijskanis, tā pieraksta veidi
4. Ritms Ritma diktāts
5. Re' Re' līnijkopā, tā skanējums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Melodijas pamatveids - uz augšu
2. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Melodijas pamatveids - uz leju
3. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Melodijas pamatveids - uz vietas
4. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Viļņveida melodija
5. Melodijas pamatveidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki melodijas pamatveidu pēc attēla!
6. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Melodijas grafiskais attēls
7. Melodijas pamatveidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki atbilstošo grafisko attēlu pēc dzirdes
8. Melodijas pamatveidi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaki melodijas pamatveidu pēc dzirdes!
9. Gammas pakāpes 1. izziņas līmenis zema 1p. Vai piekrīti apgalvojumam?
10. Gammas pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vai gamma pierakstīta pareizi?
11. Gammas pieraksts 2. izziņas līmenis augsta 1p. Kuras gammas pakāpes trūkst?
12. Gammas skanējums 2. izziņas līmenis augsta 1p. Vai dzirdamas visas gammas skaņas?
13. Trijskanis, tā pakāpes 1. izziņas līmenis zema 1p. Vai piekrīti apgalvojumam?
14. Trijskanis, tā pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vai uzrakstīts trijskanis?
15. Trijskanis 1. izziņas līmenis zema 1p. Atzīmē trijskani!
16. Trijskanis, tā skanējums 2. izziņas līmenis augsta 1p. Vai sadzirdi trijskani?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Melodijas pamatveidi 00:00:00 vidēja 8p. Atšķir 4 melodijas pamatveidus
2. Gamma 00:00:00 vidēja 4p. Gammas pieraksts un skanējums
3. Trijskanis 00:00:00 vidēja 4p. Trijskaņa pieraksts un skanējums
4. Ritma diktāts 00:00:00 vidēja 9p. Ieklausies ritmā un skaņās