Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Laicīgā muzicēšana un trubadūri viduslaikos Apraksts par trubadūriem viduslaikos - viņu raksturojums (sabiedrības kārta, veicamie uzdevumi) un izpildītā mūzika (atskaņošanas vietas un izpildītās dziesmas).
2. Viduslaiku mūzikas instrumenti Aprakstīti galvenie izmantotie mūzikas instrumenti viduslaikos. Dots krumhorna, blokflautas, liras un rata lautas attēls.
3. Viduslaiku mūzikas autori, izpildītāji un atskaņošanas vietas Aprakstā sniegta insformācija par pirmo komponisti Hildegardi no Bingenas, latviešu vokālo grupu "Schola Cantorum Riga" un viņu izpildītajiem gregoriskajiem dziedājumiem, kā arī dots apraksts par Starptautisko Senās Mūzikas un Viduslaiku mūzikas festivālu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir trubadūrs? 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trubadūra raksturojums - kāda "amata" veicējs viņš bija? Starp minētajām profesijām, nodarbošanās veidiem atrast pareizo skaidrojumu.
2. Minnezingeri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns atsauks atmiņā, kas ir minnezingers? Attiecīgi atcerēs, ka tas ir trubadūra nosaukums citā zemē un vienlaicīgi nostiprinās zināšanas par vietām, kur skanēja minnezingeru - trubadūru mūzika.
3. Trubadūru mūzika I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti dažādi laika posmi vēsturē - atzīmēt, kurā no tiem skanēja trubadūru mūzika.
4. Viduslaiku mūzikas instrumenti I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Viduslaikos izmantotie mūzikas instrumenti - to izmantošana un veidi. Kā arī skolēnam jāmāk izspriest - kādā veidā viduslaiku muzikanti savā rīcībā ieguva mūzikas instrumentus?
5. Viduslaiku mūzikas instrumenti II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums par konkrētiem mūzikas instrumentiem viduslaikos. Doti lautas, krumhorna, rata liras attēli, kuriem pretnostatīti mūsdienu mūzikas instrumentu attēli. Skolēniem jāatpazīst instrumenti no viduslaiku perioda un jāzin to nosaukumi.
6. Mūzikas autori viduslaikos I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jautājums būvēts no 2 jautājumiem: 1. kas bija mūzikas autori viduslaikos?. Un 2. Pirmā komponiste- Hildegarde no Bingenas.
7. Mūzikas autori viduslaikos II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starp daudzajiem piedāvājumiem atrast pareizo atbildi - kas bija garīgās mūzikas izpildītaji viduslaikos? Papildjautājumā sniegti 3 attēli - jāatrod gregoriskā dziedājuma izpildītājs.
8. Viduslaiku mūzika mūsdienās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc teorijas apraksta par Senās mūzikas un viduslaiku mūzikas festivālu, skolēniem jādod atbilde, kādā pasākumā Latvijā var dzirdēt tikai un vienīgi viduslaiku mūziku.
9. Viduslaiku bruņinieks 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No dažādām socilālajām lomām jāizvēlas 3, kuras viduslaikos pildīja bruņinieks. Kā arī jāsniedz paša domāta atbilde, ka bruņinieki piedalījās dziedātāju sacensībās un turnīros.
10. Gregoriskie dziedājumi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums ietver sevī 3 veidu atbildes par gregorisko dziedājumu izpildi. Skolēniem jāzin, ka tos izpildīja latīņu valodā, bez pavadījuma, kas nozīmē - a cappella.
11. Viduslaiku mūzikas instrumenti III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Katrā jautājumā doti 2 mūzikas instrumentu attēli, no kuriem jāatpazīst tie, kuri viduslaikos vēl nepastāvēja. No viduslaiku mūzikas instrumentiem attēlos ir doti lauta, rata lira, blokflauta un krumhorns.
12. Gregoriskie dziedājumi II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. 3. grūtību pakāpes uzd., kurā no 4 atbilžu variantiem jāizvēlas 2 jautājumam: Kā izpildīja (kas izpilda) gregorisko korāli? Uzsvars likts uz šādām atbildēm: 1. izpildīja mūki, 2. izpildīja klostezēni, 3. dzied. latīņu valodā, 4. dzied a cappella, 5. izpilda latv. vokālā grupa "Schola Cantorum Riga".
13. Viduslaiku un mūsdienu mūzikas instrumenti 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Katrā uzdevumā doti 4 mūzikas instrumentu nosaukumi, starp kuriem ir jāatrod 2 - tie, kurus viduslaikos vēl nepazina.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trubadūru mūzika II Citi vidēja 2 p. Starp nosauktajām vietām atrast īsto, kur skanēja trubadūru mūzika. Doti 3 attēli, no kuriem jāizvēlas īstais - trubadūru muzicēšanas vieta.
2. Trubadūri un minnezingeri Citi zema 2 p. No izvēlētajām dziesmu tēmām izvēlēties pareizo, par ko viduslaikos dziedāja trubadūri un minnezingeri. Uzdevumā arī dots mīlas dzejolis (renesanses) -

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viduslaiku laicīgā mūzika I 20:00:00 vidēja 12 p. Testā skolēniem jāsniedz zināšanas par: trubadūru, minnezingeri, viņu pastāvēšanas laiku, par mūzikas autoriem un mūzikas instrumentiem viduslaikos, kā arī par gregoriskajiem korāļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viduslaiku laicīgā mūzika II 20:00:00 vidēja 12 p. Testā skolēniem jāsniedz zināšanas par šādām tēmām: trubadūru mūzikas, viduslaiku mūzikas atkaņošanas vietas un laika posms. Gregoriskie dziedājumi un viduslaiku mūzikas instrumenti.