Viduslaiki ir vēstures periods Eiropā starp senajiem laikiem un jaunajiem laikiem. Tas aptver ilgu periodu - apmēram 1000 gadus. Agrie viduslaiki sākās 5. – 6. gs., bet vēlie viduslaiki veidojās ap 12., 13. gs. miju. Viduslaiku periodu Eiropā noslēdza renesanse, kas iezīmējas ap 14., 15. gs.
Agrajos viduslaikos (5., 6. gs.) uz Eiropas ceļiem bija sastopami gan ceļojoši mūki, kas dziedāja svētās dziesmas, gan arī dažādi spēlmaņi – dejotāji, muzikanti, akrobāti, jokupēteri un žonglieri.
 
Tomēr laicīgā muzicēšana īpaši izplatīta kļuva vēlajos viduslaikos, kad sāka veidoties jaunas viduslaiku pilsētas. Tās bija stingri nocietinātas. Apjoztas ar augstu mūri, izbūvētiem torņiem ienaidnieka novērošanai un ar ierīkotām vietām šaujamlūkām. Viduslaikos laicīgā mūzika skanēja ne tikai bruņinieku pilīs, bet arī tirgus laukumos, kur pulcējās pilsētnieki – amatnieki, tirgoņi, ierēdņi u.c.
  
Bruņinieki pārstāvēja vienu no viduslaiku sabiedrības ietekmīgākajām kārtām. Viņi bija zemes īpašnieki. Bruņinieka galvenās iezīmes bija kalpošana savam kungam. Bruņinieks bija vājo un neaizsargāto aizstāvis. Viņš prata rīkoties arī ar ieročiem un vienmēr bija gatavs doties cīņā. Taču īstu bruņinieku gods bija cīnīties par godīgumu: aizstāvēt vājos, pasargāt un glābt nevainīgus cilvēkus.
 
Shutterstock_1757570546_knight on a horse_bruņinieks uz zirga.jpg
Attēlā: Bruņinieks uz zirga

Viduslaikos uzplauka bruņinieku māksla, radās laicīgā dzeja un mūzika. Daži bruņinieki vienlaikus bija arī dzejnieki, komponisti un izpildītāji. Ievērojamākie muzikanti bija augstāko aprindu vīrieši.
 Šos “muzikālos bruņiniekus” viduslaikos franču zemēs sauca par trubadūriem un truvēriem, bet vācu zemēs par minnezingeriem.
 trubadūrs ar lautu.jpg
Attēlā: Trubadūrs ar lautu
 
Viņi bija pastāvīgi viesi gan bagātāko bruņinieku rīkotajos turnīros, gan dalībnieki dziedātāju sacensībās. Turnīrs ir jātnieku sacensības ar neasiem zobeniem un pīķiem.
 
Trubadūru dziesmas skanēja pilīs, bruņinieku svētkos un izpriecās, ar tām īsināja laiku augstdzimušās dāmas un jaunavas.
Lai trubadūru izpildījums būtu skanīgāks, reizēm tika algoti arī dziesmu pavadītāji – menestreli. Kā arī tika piesaistīti pat nelieli instrumentāli ansambļi. Trubadūri dziesmās apdziedāja cēlu mīlestību un cieņu pret savu sirdsdāmu. Taču viņu skumjās dziesmas atspoguļoja dāmas ilgas pēc sava bruņinieka, kurš bija devies krusta karagājienā.
Krusta kari bija baznīcas organizēta masu kustība viduslaikos no 11. gs. beigām līdz 13. gs. beigām.
Atsauce:
https://mape.skola2030.lv
Mūzika 7. klasei/Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis./ Rīga: ZvaigzneABC, 2005.-143. lpp. - izmantotā literatūra  32., 40. lpp..
Viduslaiki. Austra Avotiņa, Daina Blūma, Ilma Grauzdiņa / Rīga: ZvaigsneABC, 2000. - 214. lpp. - izmantotā literatūra 117.,  181. lpp.
Mūzika 9. - 12. klasei. Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Siliņs /, Rīga: ZvaigzneABC, 1998. - 280. lpp. - izmantotā litertūra 35. lpp.