Hildegarde no Bingenas
Agrīno viduslaiku periodā – 1098. gadā vācu pilsētiņā Bingenā piedzima meitene Hildegarde, kuru mēs pazīstam kā Hildegardi no Bingenas.
Viduslaikos "komponista" profesija vēl neeksistēja un nebija pieņemts rakstīt savu vārdu zem radošā darba, tamdēļ lielākā daļa viduslaiku sacerējumu palika anonīmi. Hildegarde no Bingenas gan savus muzikālos sacerējumus parakstīja. Dzejnieces un komponistes talantu viņa parādīja, sacerot daudzus baznīcas svētkiem piemērotus dziedājumus. Pateicoties parakstam, viņa šodien ir pirmā zināmā komponiste mūzikas vēsturē.
Neierasti viduslaikiem bija arī tas, ka savus komponētos dziedājumus viņa apkopoja krājumā.
Hildegarde no Bingenas nomira 1179. gadā.
 
Viduslaiku mūzikas izpildītāji
Mūsdienās ir ļoti daudzi senās mūzikas izpildītāji, kuri atskaņo galvenokārt renesanses un baroka laika mūziku. Taču latviešu vokālā grupa „Schola Cantorum Riga” (dibināta 1995. gadā) ir īpaši pievērsusies viduslaiku mūzikas atskaņošanai, galvenokārt gregorisko korāļu izpildīšanai. Zīmīgs ir arī ansambļa nosaukums. Tas sasaucas ar viduslaikiem, kad pāvesta Gregora Lielā laikā Romā darbojās Schola Cantorum – dziedātāju skola.
Svarīgi!
Gregoriskais korālis ir vienbalsīgs a cappella (bez pavadījuma) dziedājums senajā latīņu valodā. Sākotnēji to dziedāja mūki un klosterskolu zēni – sievietes un meitenes gregoriskos korāļus neizpildīja. Gregoriskie korāļi jeb dziedājumi ir nosaukti par godu pāvestam Gregoram Lielajam.
Viduslaiku mūzikas atskaņošanas vietas
Jau daudzus gadus Latvijā vasarās tiek rīkots Starptautiskais Senās mūzikas festivāls. Festivālā galvenokārt izpilda renesanses un baroka mūziku. Katra skaņdarba atskaņojums gūst savu šarmu, jo mūziķi ir ietērpušies attiecīgā laika tērpos un festivāls tiek rīkots īpašās vietās. Tā koncertus var klausīties Rīgas, Bauskas, Ventspils baznīcās, lielākajās koncertzālēs, kā arī Latvijas pilīs – piemēram, Rundāles pilī – izcilākajā baroka pilī Baltijā.
Kopš 2017. gada Ventspilī – Livonijas ordeņa pilī tiek rīkots Viduslaiku mūzikas festivāls.
Ja starptautiskais Senās mūzikas festivāls klausītājiem piedāvā renesanses, baroka mūziku, Viduslaiku mūzikas festivāls piedāvā tikai viduslaiku mūzikas noskaņas. Festivāla dienā apmeklētāji var iepazīt Livonijas ordeņa pils 700 gadu ilgo vēsturi, baudīt viduslaiku mūziku pils zālēs un vērot bruņinieku turnīru. Tajā piedalās Latvijas un ārzemju seno cīņu klubu pārstāvji.