Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Patriotiskās dziesmas Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
2. Dziesmas un instrumentālā mūzika Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
3. Tonalitāte, trijskanis, alterācija Nostiprina prasmi daboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora gammu un trijskani. Prot noteikt tonalitāti un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir patriotiska dziesma? 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu.
2. Mūzikas izteiksmes līdzekļi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Analizē patriotiskus skaņdarbus, nosaka izteiksmes līdzekļus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu.
3. Nosaki valsts svētku dziesmu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
4. Nosaki izpildītājsastāvu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē patriotiskus skaņdarbus. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās, skatās un prot noteikt skaņdarba izpildītājsastāvu. Zina orķestra veidus.
5. Nosaki kora veidu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē patriotiskus skaņdarbus. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās, skatās un prot noteikt dziesmas izpildītājsastāvu. Zina kora veidus.
6. Dziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Iepazīst latviešu tautasdziesmas - karavīru dziesmas. Apzinās, ka latviešu tautasdziesmas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas.
7. Dziesmas nosaukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
8. Tautasdziesmas nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
9. Izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu.Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
10. Nosaki tonalitāti 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina prasmi darboties Do un Sol mažorā. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.
11. Alterācijas zīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.
12. Nosaki alterācijas zīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.
13. Nosaki trijskani 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina prasmi darboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora gammu un trijskani.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazudušie vārdi Citi vidēja 8p. Iepazīst latviešu tautasdziesmas - karavīru dziesmas. Apzinās, ka latviešu tautasdziesmas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas.
2. Atrodi trijskani Citi vidēja 1p. Nostiprina prasmi darboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora trijskani.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patriotiskā dziesma. Alterācija 20:00:00 vidēja 8p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmas Tēvzemei. Trijskanis 20:00:00 vidēja 12p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Nostipina prasmi daboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora trijskani.