Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Patriotiskās dziesmas Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
2. Dziesmas un instrumentālā mūzika Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
3. Tonalitāte, trijskanis, alterācija Nostiprina prasmi daboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora gammu un trijskani. Prot noteikt tonalitāti un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir patriotiska dziesma? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu.
2. Mūzikas izteiksmes līdzekļi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Analizē patriotiskus skaņdarbus, nosaka izteiksmes līdzekļus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu.
3. Nosaki valsts svētku dziesmu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
4. Nosaki izpildītājsastāvu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās, skatās un prot noteikt skaņdarba izpildītājsastāvu. Zina orķestra veidus.
5. Nosaki kora veidu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās, skatās un prot noteikt dziesmas izpildītājsastāvu. Zina kora veidus.
6. Dziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Iepazīst latviešu tautasdziesmas - karavīru dziesmas. Apzinās, ka latviešu tautasdziesmas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas.
7. Dziesmas nosaukums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
8. Tautasdziesmas nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
9. Izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu.Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai.
10. Nosaki tonalitāti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do un Sol mažorā. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.
11. Alterācijas zīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.
12. Nosaki alterācijas zīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.
13. Nosaki trijskani 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora gammu un trijskani.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazudušie vārdi Citi vidēja 8 p. Iepazīst latviešu tautasdziesmas - karavīru dziesmas. Apzinās, ka latviešu tautasdziesmas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas.
2. Atrodi trijskani Citi vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora trijskani.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patriotiskā dziesma. Alterācija 20:00:00 vidēja 8 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Pazīst alterācijas zīmes, skaidro to nozīmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmas Tēvzemei. Trijskanis 20:00:00 vidēja 12 p. Analizē patriotiskus skaņdarbus un gūst personisku muzikālu pārdzīvojumu. Prot raksturot, kas ir patriotiska dziesma. Klausās un salīdzina valsts svētku svinēšanas muzikālās tradīcijas, prot raksturot, kas īpašs Latvijai. Nostipina prasmi daboties Do un Sol mažorā. Zina Do un Sol mažora trijskani.