Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Kas ir patriotiska dziesma? 1p.
2. Mūzikas izteiksmes līdzekļi 4p.
3. Nosaki valsts svētku dziesmu 1p.
4. Nosaki tonalitāti 1p.
5. Alterācijas zīme 1p.