Prizmas tilpums ir vienāds ar tās pamata laukuma un augstuma reizinājumu.
 V=Spam.H, kur \(H\) - prizmas augstums (taisnai prizmai sānu šķautne).
Lai aprēķinātu taisnas prizmas tilpumu, nepieciešams aprēķināt (vai zināt) tās pamata daudzstūra laukumu un zināt prizmas augstumu.
 
Piemērs:
Prizmas pamatā ir kvadrāts, kura mala ir \(5\) cm gara, bet prizmas augstums ir \(8\) cm. Aprēķināt prizmas tilpumu.
 
V=Spam.H 
 
 V=852=825=200(cm3)
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 205.lpp.