Teorija

"Prizmas tilpums ir vienāds ar tās pamata laukuma un augstuma reizinājumu."
 V=Spam.H, kur \(H\) - prizmas augstums (taisnai prizmai sānu šķautne).
"Lai aprēķinātu taisnas prizmas tilpumu, nepieciešams aprēķināt tās pamata daudzstūra laukumu un zināt prizmas augstumu."
 
Piemērs:
Prizmas pamatā ir regulārs sešstūris, kura mala ir \(5\) cm gara, bet prizmas augstums ir \(8\) cm. Aprēķināt prizmas tilpumu.
 
1) V=Spam.H = Spam.=6Sreg.Δ=66,253=37,53(cm2)  
  
Regulārais sešstūris sastāv no 6 regulāriem trijstūriem, kuram katram laukums ir
Sreg.Δ=a234=5234=6,253(cm2) 
 
2)Spam.=6Sreg.Δ=66,253=37,53(cm2)

3) V=837,53=3003(cm3)
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 205.lpp.