Teorija

"Taisnai prizmai ir divas vienādas pamata skaldnes, kas var būt jebkurš daudzstūris (trijstūris, četrstūris u.c.) Šīs skaldnes sauc par prizmas pamatiem.
Prizmas nosaukums ir atkarīgs no tā, kāds daudzstūris ir prizmas pamatā, piemēram, piecstūra prizma. Pārējās skaldnes ir taisnstūri, kas veido prizmas sānu virsmu."
  
"Attālumu no viena pamata līdz otram sauc par prizmas augstumu. Taisnām prizmām augstuma garums ir vienāds ar sānu šķautnes garumu."
 
Trijstūra prizma \(ABCDEF\).  
prizma3_bildeAF.PNG    
Kopā ir 5 skaldnes.    
             
Pamata skaldnes (2): \(ABC\), \(DEF\).
  
Sānu skaldnes (3): \(ADFC\), \(CFEB\), \(ADEB\). (taisnstūri)    
Kopā ir 9 šķautnes (nogriežņi).
  
Pamata šķautnes (6): \(AB=DE\), \(BC=EF\), \(CA=FD\).
  
Sānu šķautnes (3): \(AD\), \(BE\), \(CF\) (arī augstumi) 
  
(\(AB\) ir neredzamā šķautne no priekšpuses, tāpēc zīmē ar pārtrauktu līniju)
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 203.lpp.