Gatavs matemātikas eksāmenam
ar video nodarbībām!


Priekšmeti, kas atrodas ap mums, rada priekšstatu par
ģeometriskiem ķermeņiem. Sadzīvē esam pazīstami arī ar
tādu ķermeņu modeļiem kā, piemēram, kubu — dāvanu
kasti, prizmu — rakstāmrīku kastīti, cilindru — reklāmas
stabu, lodi
— dekoratīvu rotājumu, konusu — pils jumtu,
piramīdu —dekoratīvu sveci
u. c.
Priekšmeti, kas atrodas ap mums, rada priekšstatu par
ģeometriskiem ķermeņiem. Sadzīvē esam pazīstami arī ar
tādu ķermeņu modeļiem kā, piemēram, kubu — dāvanu
stabu, lodi
— dekoratīvu rotājumu, konusu — pils jumtu,
piramīdu —dekoratīvu sveci
u. c.
Priekšmeti, kas atrodas ap mums, rada priekšstatu par
ģeometriskiem ķermeņiem. Sadzīvē esam pazīstami arī ar
tādu ķermeņu modeļiem kā, piemēram, kubu — dāvanu
stabu, lodi
— dekoratīvu rotājumu, konusu — pils jumtu,
piramīdu —dekoratīvu sveci
u. c.
Priekšmeti, kas atrodas ap mums, rada priekšstatu par ģeometriskiem ķermeņiem. Tie ir telpiski ķermeņi un atšķiras no līdz šim matemātikas kursā apskatītajām ģeometrijas figūrām plaknē. Sadzīvē bieži sastopamies ar ģeometrisko ķermeņu modeļiem:
 
brick-3548583_1920.jpg
ķieģelis kā taisnstūra paralēlskaldnis
 
sewer-pipes-2259514_1920.jpg
caurule kā cilindrs
 
football-2778583_1280.jpg
bumba kā lode
 
half-timbered-house-3564720_1920.jpg
mājas jumts kā prizma
 
landscape-5584652_1920.jpg
piramīda
Par taisnu prizmu sauc daudzskaldni, kura divas skaldnes ir vienādi daudzstūri, kas atrodas paralēlās plaknēs, bet pārējās skaldnes ir taisnstūri.
Taisnai prizmai ir divas vienādas pamata skaldnes, kas var būt jebkurš daudzstūris (trijstūris, četrstūris u.c.) Šīs skaldnes sauc par prizmas pamatiem.
Prizmas nosaukums ir atkarīgs no tā, kāds daudzstūris ir prizmas pamatā, piemēram, piecstūra prizma. Pārējās skaldnes ir taisnstūri, kas veido prizmas sānu virsmu.
 
6.svg
Trijstūra prizma
 
7.svg
Sešstūra prizma
Attālumu no viena pamata līdz otram sauc par prizmas augstumu. Taisnām prizmām augstuma garums ir vienāds ar sānu šķautnes garumu.
Trijstūra prizma \(ABCDEF:\)
 
8.svg
 
Kopā ir 5 skaldnes:             
Pamata skaldnes (2): \(ABC\), \(DEF\).
Sānu skaldnes (3): \(ADFC\), \(CFEB\), \(ADEB\). (taisnstūri) 
 
Kopā ir 9 šķautnes (nogriežņi)
Pamata šķautnes (6): \(AB=DE\), \(BC=EF\), \(CA=FD\).
Sānu šķautnes (3): \(AD\), \(BE\), \(CF\) (arī augstumi)
 
\(AB\) ir neredzamā šķautne no priekšpuses, tāpēc zīmē ar pārtrauktu līniju.