Daudzstūri, no kura var izveidot prizmu, sauc par prizmas virsmas izklājumu.
izklājums.svg
Prizmas virsmas laukums vienāds ar tās divu pamatu laukumu un sānu virsmas laukuma summu.
Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.
 
Tā kā prizmas sānu virsma ir taisnstūris, tās laukumu var aprēķināt: Ssānuv.=Ppam.H 
kur \(H\) - prizmas augstums (taisnas prizmas sānu šķautne).
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 204.lpp.