Teorija

"Prizmas virsmas laukums vienāds ar tās divu pamatu laukumu un sānu virsmas laukuma summu."
Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.
 
"Tā kā prizmas sānu virsma ir taisnstūris, tās laukumu var aprēķināt: Ssānuv.=Ppam.H 
kur \(H\) - prizmas augstums (taisnas prizmas sānu šķautne)."
 
Piemērs:
Prizmas pamatā ir regulārs trijstūris, kura mala ir \(4\) cm gara, bet prizmas augstums ir divreiz garāks. 
Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.
 
prizma3_bildeAF.PNG
 
1) Spam.=SΔ
  
Pamatā ir regulārs trijstūris, tāpēc laukumu aprēķina pēc regulāra trijstūra laukuma formulas:
SΔ=a234=421341=43
 
2) Ssānuv.=Ppam.H
 
Ppam.=3AB=34=12 (cm)
\(H = 8\) cm
  
Ssānuv.=128=96cm2
 
Spilnaivirsmai=243+96=83+96(cm2)
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 204.lpp.