Daudzstūri, no kura var izveidot prizmu, sauc par prizmas virsmas izklājumu.
 
izklājums.svg
 
Prizmas virsmas laukums vienāds ar tās divu pamatu laukumu un sānu virsmas laukuma summu.
Spilnaivirsmai=2Spam+Ssānuv
 
Tā kā prizmas sānu virsma ir taisnstūris, tās laukumu var aprēķināt: Ssānuv=PpamH, kur \(H\) - prizmas augstums (taisnas prizmas sānu šķautne).