29.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

"Taisnstūra paralēlskaldnis arī ir prizma, jo tā pamati ir vienādi taisnstūri, un sānu skaldnes arī ir taisnstūri."
"Paralēlskaldņa pilnas virsmas laukumu aprēķina, izmantojot formulu \(S = 2ab + 2ac + 2bc\), bet tilpumu aprēķina pēc formulas \(V = abc\) (\(a\), \(b\) un \(c\) - garums, platums un augstums)"
pr4_bilde_abc.PNG
 
Arī kubs ir prizma un taisnstūra paralēlskaldnis, tikai kubam garums, platums un augstums ir viens un tas pats (\(a= b= c\)).
 
Skubasānuvirsmai\( = \)4a2 (jo kuba sānu virsma sastāv no 4 vienādiem kvadrātiem).
Spilnaivirsmai\( = \)6a2 (jo pamatos ir 2 vienādi kvadrāti, tātad kopā ir 6 kvadrāti).
Vkubam=abc=a3
 
Piemērs:
Kuba šķautne ir \(5\) cm gara. Aprēķināt kuba sānu un pilnas virsmas laukumu un kuba tilpumu.
 
1)Skubasānuvirsmai=4a2=452=425=100(cm2)
 
2) Spilnaivirsmai=6a2=652=625=150(cm2)
 
3)Vkubam=a3=53=125(cm3)
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 202.-204.lpp.