Taisnstūra paralēlskaldnis arī ir prizma, jo tā pamati ir vienādi taisnstūri, un sānu skaldnes arī ir taisnstūri.
Paralēlskaldņa pilnas virsmas laukumu aprēķina, izmantojot formulu \(S = 2ab + 2ac + 2bc\), bet tilpumu aprēķina pēc formulas \(V = abc\) (\(a\), \(b\) un \(c\) - garums, platums un augstums).
kubs_1.svg
 
Arī kubs ir prizma un taisnstūra paralēlskaldnis, tikai kubam garums, platums un augstums ir viens un tas pats \((a= b= c)\).
Skubasānuvirsmai\( = \)4a2 (jo kuba sānu virsma sastāv no 4 vienādiem kvadrātiem).
Spilnaivirsmai\( = \)6a2 (jo pamatos ir 2 vienādi kvadrāti, tātad kopā ir 6 kvadrāti).
Vkubam=abc=a3
Piemērs:
Kuba šķautne ir \(5\) \(cm\) gara.
Aprēķini kuba sānu un pilnas virsmas laukumu un kuba tilpumu!
 
1)Skubasānuvirsmai=4a2=452=425=100(cm2)
 
2) Spilnaivirsmai=6a2=652=625=150(cm2)
 
3)Vkubam=a3=53=125(cm3)
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 202.-204.lpp.