Tā kā nevienādībām ir bezgala daudz atrisinājumu, tad uzrakstīt tos visus nav iespējams. Atrisinājumu var attēlot uz koordinātu ass. Uz koordinātu ass attēloto nevienādības atrisinājumu var uzrakstīt kā skaitļu intervālu.
 
Nevienādības veids un punkta apzīmējums uz
koordinātu ass (tukšs vai pilns)
Galapunkta piederības
pieraksts intervālā
 vai
 (galapunkts ir ieskaitīts)
\([\) vai \(]\)
\([\) 'kantainās iekavas' \(]\)
\(<\) vai \(>\)
o (galapunkts nav ieskaitīts)
\((\) vai \()\)
\((\) 'apaļās iekavas' \()\)
Svarīgi!
Pievērs uzmanību gan punkta attēlojumam (tukšs vai pilns), gan iekavām (apaļās vai kantainās)!
Ir iespējams uzrakstīt 4 dažādas nevienādības:
 
1. \(x > a\)
x(a;+)
7_9_2_1.svg
 
2. xa
x[a;+)
7_9_2_2.svg
 
3. xa
x(;a]
7_9_2_3.svg
 
4. \(x < a\)
x(;a)
7_9_2_4.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 68.-69. lpp.