Teorija

"Ja divas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas nevienādība."
"Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes \(>\) vai \(<\) (lasa: lielāks vai mazāks), nevienādību sauc par stingru nevienādību."
"Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes  vai  (mazāks vai vienāds; lielāks vai vienāds), nevienādību sauc par nestingru nevienādību."

\(x > 5 \)\(x\) lielāks nekā \(5\)
(stingra nevienādība)

\(y < 50\)

\(y\) mazāks nekā \(50\)
(stingra nevienādība)

z2t0,01
 
 
\(z\) lielāks vai vienāds ar \(2\)
(nestingra nevienādība)

\(t\)  mazāks vai vienāds ar \(-0,01\)
(nestingra nevienādība)
 
\(a > 0\) nozīmē, ka \(a\) ir pozitīvs lielums, piemēram, \(3\).
c0 nozīmē, ka \(c\) ir nenegatīvs lielums - t.i. pozitīvs vai \(0\).
\(b < 0\) nozīmē, ka \(b\) ir negatīvs lielums, piemēram, \(-3\).
  
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 65. lpp.