Teorija

Lineāra nevienādība ir nevienādība, kas dota vai pārveidojama formā \(ax > b\) vai \(ax < b\), kā arī axbvaiaxb, kur \(a\), \(b\) - doti skaitļi un \(x\) ir mainīgais.
Piemērs:
\(a - 5 > 0\)
\(a > 5\)
 
Atbilde: a(5;+)
Piemērs:
\(-2y - 100 < 0 \)
\(-2y < 100\)
\(y > 100 : (-2)\) (nevienādība mainās uz pretējo)
\(y > - 50\)
 
Atbilde: y(50;+) 
Piemērs:
3c15:(3) (nevienādība mainās uz pretējo)
c15:(3)c5
 
Atbilde: c(;5]
Svarīgi!
Pārnesot skaitļus vai burtus uz nevienādības otru pusi, zīme mainās uz pretējo! 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 72.-73. lpp.