Lineāra nevienādība ir nevienādība, kas dota vai pārveidojama formā \(ax > b\) vai \(ax < b\), kā arī axbvaiaxb, kur \(a\), \(b\) - doti skaitļi un \(x\) ir mainīgais.
Piemērs:
\(a - 7 > 0\)
\(a > 7\)
 
Atbilde: a(7;+)
Piemērs:
\(-3y - 90 < 0 \)
\(-3y < 90\)
\(y > 90 : (-3)\) (nevienādības abas puses dalot ar negatīvu skaitli, nevienādības zīme mainās uz pretējo)
\(y > - 30\)
 
Atbilde: y(30;+) 
Piemērs:
2c14:(2) (nevienādības abas puses dalot ar negatīvu skaitli, nevienādības zīme mainās uz pretējo)
c14:(2)c7
 
Atbilde: c(;7]