Lineāra nevienādība ir nevienādība, kas dota vai pārveidojama formā \(ax > b\) vai \(ax < b\), kā arī axbvaiaxb, kur \(a\), \(b\) - doti skaitļi un \(x\) ir mainīgais.
Lineāras nevienādības atrisinājums var būt nevienādība vai intervāls. Tas ir atkarīgs no tā, ko jautā uzdevumā.
Piemērs:
1. uzdevums. Atrisini nevienādību 2x140.
Risinājums.
2x1402x14|:2x7
  
Atbilde: x7
Pirmajā uzdevumā atrisinājumu pierakstīja kā nevienādību. Aplūkosim nākošo uzdevumu, kurā ar nevienādību nepietiek.  
Piemērs:
2. uzdevums. Atrisini nevienādību \(-3x- 90 < 0\) un atbildi pieraksti kā intervālu!
Risinājums.
\(-3x- 90 < 0 \)
\(-3x < 90     |: (-3) \)
\(x > -30\),    
nevienādības zīme mainījās uz pretējo, jo nevienādības abas puses dalīja ar negatīvu skaitli.
 
palabi tukšs.svg
(zīm. \(a=-30\))
 
Atbildex(30;+) 
 
Piemērs:
3. uzdevums. Nosaki nevienādības 2x8 naturālos atrisinājums!
Risinājums.
2x8:(2)
Nevienādības abas puses dalot ar negatīvu skaitli, nevienādības zīme mainās uz pretējo.
x4
 
pakreisi pilns.svg
(zīm. \(a=4\))
 
Naturālie skaitļi ir pozitīvie veselie skaitļi.  Uz ass iekrāsotajā daļā atrodas naturāli skaitļi: \(4; 3; 2; 1\)
 
Atbilde: 1;2;3;4