"Divus trijstūrus sauc par līdzīgiem, ja to atbilstošie leņķi ir vienādi un atbilstošās malas ir proporcionālas."
Doti trijstūri \(ABC\) un \(DEF\) (skat. zīm.).
TEO_ABC.PNG TEO_DEF.PNG
 
Ja zināms, ka ABDE=BCEF=ACDF=k¯ un A=D;B=E;C=F, var secināt, ka ΔABCΔDEF.
Svarīgi!
Pierakstot trijstūru līdzību, jāievēro arī burtu secība! Vienādiem leņķiem atbilst vienādi burti!
"Skaitli \(k\), kas ir vienāds ar trijstūru atbilstošo malu attiecību, sauc par trijstūru līdzības koeficientu."
Lai noteiktu, vai trijstūri ir līdzīgi, nav jāzina visu malu garumus vai visu leņķu lielumus, to var izdarīt vienkāršāk, izmantojot trijstūru līdzības pazīmes.
(Par to skaties nākamā teorijā.)
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 155. lpp.