26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Teorēma par proporcionāliem nogriežņiem
"Ja leņķa malas krusto paralēlas taisnes, tad tās atšķeļ uz leņķa malām proporcionālus nogriežņus."
Ja ACEXDY, tad  BDBY=DEYX=ECXA.
Piemērs:
 
talesa3B.PNG
 
Dots: \(BD = 2\), \(BY = 1,8\), \(DE = 1,9\).
 
Jāaprēķina: \(XY\).
  
Risinājums:
BDBY=DEYX
 
21,8=1,9YX
 
Izmantojot proporcijas pamatīpašību, reizina lielumus 'pa diagonālēm', t.i.,
                                           
21,8=1,9YX2XY=1,81,92XY=3,42:2XY=1,71¯
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 152. lpp.