Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Paralelograms 1p.
2. Paralelograms 3p.
3. Paralelograms 4p.