Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Paralelograms 1p.
2. Paralelograms 3p.
3. Daudzstūri 2p.
4. Paralelograms 2p.
5. Paralelograms 4p.