Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Paralelograms 1p.
2. Paralelograms 1p.
3. Paralelograms 2p.