Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Vienādojuma sastādīšana 2 p.
2. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude 2 p.
3. Skaitļu aprēķināšana, izmantojot Vjeta teorēmu 2 p.
4. Vjeta teorēma 3 p.