Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Vienādojuma sastādīšana 2p.
2. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude 2p.
3. Skaitļu aprēķināšana, izmantojot Vjeta teorēmu 2p.
4. Vjeta teorēma 3p.