Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir vienādas vai pretējas izteiksmes
2. Algebrisko daļu saskaitīšana vai atņemšana, ja to saucēji ir dažādi monomi
3. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir dažādi polinomi
4. Algebriskas daļas Darbības ar sarežģītākām racionālām izteiksmēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitlisku daļu, ar vienādiem saucējiem, summa 1. izziņas līmenis zema 2p. 5. klases atkārtojums
2. Skaitlisku daļu summa, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16. Atkārtojums no 5. klases
3. Skaitlisku daļu starpība 1. izziņas līmenis zema 2p. Ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju. Kopsaucējs līdz 60. Atkārtojums no 5. klases
4. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji vienādi I 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitītāji ir līdzīgi monomi
5. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji vienādi II 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaitītāji ir līdzīgi monomi, saīsina skaitļus
6. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji vienādi I 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitītāji ir binomi, prasme mainīt zīmi
7. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji vienādi III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņemot veidojas kvadrātu starpība, saucējā iznes pirms iekavām skaitli, saīsina binomus
8. Algebrisku daļu atņemšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Mainīgā vērtība ir decimāldaļa. Vienādi saucēji - jāpazīst kvadrātu starpības formula
9. Algebrisku daļu saskaitīšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Mainīgā vērtība ir jaukts skaitlis. Vienādi saucēji - jāpazīst starpības kvadrāta formula
10. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitītāji ir binomi, prasme mainīt zīmi daļas priekšā un saucējā
11. Daļu atņemšana, ja saucēji pretējas izteiksmes, vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Mainīgā vērtība ir vesels skaitlis, lielāks par 100. Maina zīmi saucējā un skaitītājā. Lieto kvadrātu starpības formulu
12. 3 algebrisku daļu summa, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot mainīt binoma zīmi
13. Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi 1. izziņas līmenis zema 1p. Viens saucējs skaitlis, otrs - mainīgais
14. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi I 1. izziņas līmenis zema 2p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi, mainīgais pirmajā pakāpē
15. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējos mainīgais ir pirmajā un otrajā pakāpē
16. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tikai mainīgie dažādās pakāpēs
17. Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi. Skaitļi un pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējos meklē M (a;b), mainīgie ir pirmajā un otrajā pakāpē
18. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi. Pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējos mainīgais ir dažādās pakāpēs
19. Daļu summa, ja saucēji ir monoms un binoms 1. izziņas līmenis zema 1p. Saucējā monoms un binoms
20. Daļu atņemšana, ja saucēji ir vienkārši binomi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saucējos x-a un x-b
21. Daļu atņemšana, ja saucēji ir binoms un binoma kvadrāts 1. izziņas līmenis zema 1p. Saucējā binoms un binoma kvadrāts
22. Daļu atņemšana, ja saucēji ir binomi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - iznes mainīgo un skaitli
23. Daļu summa, ja saucēji ir binomi. Zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - iznes mainīgo un skaitli. Jāmaina otrās daļas saucēja zīme
24. Daļu atņemšana, ja saucēji ir binomi. Formula 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucējā binoms, no kura iznes skaitli un kvadrātu starpība
25. Daļu summa, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi 2. izziņas līmenis augsta 2p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - katrā iznes mainīgo. Lai saīsinātu, binomam maina zīmi
26. Daļu atņemšana, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - katrā iznes mainīgo. Rezultātā skaitītājā izveidojas kvadrātu starpība. Saīsina.
27. No daļas atņem veselu izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļas saucējs mainīgais
28. Daļveida izteiksme. Visas darbības 3. izziņas līmenis augsta 4p. Vienkāršo daļveida izteiksmi

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 12. uzd. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019) Citi vidēja 1p. Prot vienādot algebrisku daļu saucējus
2. 1. daļas 17. uzd. Izteiksmes kopsaucējs (2017) Citi zema 1p. Atrod kopsaucēju
3. 2. daļas 1.c) Algebriskas daļas (2016) Citi vidēja 3p. Uzraksta kopīgo saucēju, uzraksta skaitītāja izteiksmi un aprēķina starpību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana, atņemšana, vērtības aprēķināšana 00:00:00 vidēja 8p.
2. Algebrisku daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana I 00:00:00 vidēja 17p. Izmanto sadalīšanu reizinātājos. Bez formulām
3. Algebrisku daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana II 00:00:00 augsta 9p. Izmanto saīsinātās reizināšanas formulas