Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir vienādas vai pretējas izteiksmes
2. Algebrisko daļu saskaitīšana vai atņemšana, ja to saucēji ir dažādi monomi
3. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir dažādi polinomi
4. Algebriskas daļas Darbības ar sarežģītākām racionālām izteiksmēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitlisku daļu, ar vienādiem saucējiem, summa 1. izziņas līmenis zema 2 p. 5. klases atkārtojums
2. Skaitlisku daļu summa, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16. Atkārtojums no 5. klases
3. Skaitlisku daļu starpība 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju. Kopsaucējs līdz 60. Atkārtojums no 5. klases
4. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji vienādi I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitītāji ir līdzīgi monomi
5. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji vienādi II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitītāji ir līdzīgi monomi, saīsina skaitļus
6. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji vienādi I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitītāji ir binomi, prasme mainīt zīmi
7. Algebrisku daļu atņemšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Mainīgā vērtība ir decimāldaļa. Vienādi saucēji - jāpazīst kvadrātu starpības formula
8. Algebrisku daļu saskaitīšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Mainīgā vērtība ir jaukts skaitlis. Vienādi saucēji - jāpazīst starpības kvadrāta formula
9. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitītāji ir binomi, prasme mainīt zīmi daļas priekšā un saucējā
10. Daļu atņemšana, ja saucēji pretējas izteiksmes, vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Mainīgā vērtība ir vesels skaitlis, lielāks par 100. Maina zīmi saucējā un skaitītājā. Lieto kvadrātu starpības formulu
11. 3 algebrisku daļu summa, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot mainīt binoma zīmi
12. Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Viens saucējs skaitlis, otrs - mainīgais
13. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi, mainīgais pirmajā pakāpē
14. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saucējos mainīgais ir pirmajā un otrajā pakāpē
15. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi monomi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Tikai mainīgie dažādās pakāpēs
16. Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi. Skaitļi un pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Saucējos meklē M (a;b), mainīgie ir pirmajā un otrajā pakāpē
17. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi. Pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Saucējos mainīgais ir dažādās pakāpēs
18. Daļu summa, ja saucēji ir monoms un binoms 1. izziņas līmenis zema 3 p. Saucējā monoms un binoms
19. Daļu atņemšana, ja saucēji ir vienkārši binomi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saucējos x-a un x-b
20. Daļu atņemšana, ja saucēji ir binoms un binoma kvadrāts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saucējā binoms un binoma kvadrāts
21. Daļu atņemšana, ja saucēji ir binomi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - iznes mainīgo un skaitli
22. Daļu summa, ja saucēji ir binomi. Zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - iznes mainīgo un skaitli. Jāmaina otrās daļas saucēja zīme
23. Daļu atņemšana, ja saucēji ir binomi. Formula 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saucējā binoms, no kura iznes skaitli un kvadrātu starpība
24. Daļu summa, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - katrā iznes mainīgo. Lai saīsinātu, binomam maina zīmi
25. Daļu atņemšana, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Saucējos binomi, kuri jāsadala reizinātājos - katrā iznes mainīgo. Rezultātā skaitītājā izveidojas kvadrātu starpība. Saīsina.
26. No daļas atņem veselu izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daļas saucējs mainīgais
27. Daļas un veselas izteiksmes saskaitīšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Daļas saucējā binoms. Veidojas kvadrātu starpības formula. Doti atbilžu varianti
28. Daļu un veselu izteiksmju saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atbilžu savietošanas uzdevums
29. Daļveida izteiksme. Visas darbības 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Vienkāršo daļveida izteiksmi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019) Citi vidēja 1 p. Prot vienādot algebrisku daļu saucējus
2. Izteiksmes kopsaucējs (2017) Citi zema 1 p. Atrod kopsaucēju
3. Algebriskas daļas (2016) Citi vidēja 3 p. Uzraksta kopīgo saucēju, uzraksta skaitītāja izteiksmi un aprēķina starpību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana, atņemšana, vērtības aprēķināšana 00:00:00 vidēja 8 p.
2. Algebrisku daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana I 00:00:00 vidēja 17 p. Izmanto sadalīšanu reizinātājos. Bez formulām
3. Algebrisku daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana II 00:00:00 augsta 9 p. Izmanto saīsinātās reizināšanas formulas