Saskaitīt vai atņemt var tikai līdzīgus monomus.
Svarīgi!
Lai saskaitītu vai atņemtu divus polinomus, atver iekavas un savelk polinoma līdzīgos locekļus!
Līdzīgi monomi ir monomi ar vienādiem burtu reizinātājiem (atšķiras tikai koeficienti).
Piemērs:
Saskaiti polinomus (5x3+3y5y2)+(8x3+5y22y)
  
1. Atver iekavas:
d1.svg
 
2. Nosaka polinoma līdzīgos locekļus:
d21.svg
 
3. Savelk līdzīgos saskaitāmos:
d3.svg
Svarīgi!
Polinomus var saskaitīt līdzīgi kā skaitļus - "stabiņos". To darot, polinomus pieraksta tā, lai līdzīgie locekļi atrastos viens zem otra! 
Piemērs:
Saskaitīt polinomus 9x42x3+6x2+3;5x37x26un3x67x4+x2+4
1. Veidojot tabulu, trūkstošo monomu vietā atstāj tukšumus!
 
e1.svg
 
2. Saskaita līdzīgos locekļus, kas uzrakstīti cits zem cita:
 
e2.svg
 
3. Uzraksta atbildi no tabulas pēdējās rindiņas:
e3.svg
Svarīgi!
Polinoma locekļus bieži ieslēdz iekavās. Tādos gadījumos jāpievērš uzmanība zīmei pirms iekavām. Atverot iekavas, jāievēro iekavu atvēršanas likumi!
(5x+6x)2x=5x+6x2x=11x2x=9x(2a3+b)4a312b=2a3b4a312b=2a34a3b12b==6a313b