Teorija

Polinomu saskaitīšana
Svarīgi!
"Lai saskaitītu divus polinomus, atver iekavas un savelk polinoma līdzīgos locekļus."
Piemērs:
Saskaitīt polinomus (5x3+3y5y2)+(8x3+5y22y)
1. Atver iekavas
   18.PNG
 
2. Nosaka polinoma līdzīgos locekļus
   19.PNG
 
3. Savelk līdzīgos saskaitāmos
   20.PNG
 
 
Svarīgi!
Polinomus var saskaitīt līdzīgi kā skaitļus - "stabiņos". To darot, polinomus pieraksta tā, lai līdzīgie locekļi atrastos viens zem otra! 
Piemērs:
Saskaitīt polinomus 9x42x3+6x2+3;5x37x26un3x67x4+x2+4
1. Veidojot tabulu, trūkstošo monomu vietā atstāj tukšumus!
22.PNG
2. Saskaita līdzīgos locekļus, kas uzrakstīti cits zem cita.
aa.PNG
3. Uzraksta atbildi no tabulas pēdējās rindiņas
ab.png
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 133.lpp.