Teorija

Polinoma vērtības aprēķināšana
"Polinomus plaši izmanto, lai aprakstītu dažādus procesus, kuru norise atkarīga no vairākiem mainīgiem lielumiem. Ievietojot mainīgo vietā konkrētas vērtības, iespējams aprēķināt polinoma vērtību."
 
Piemērs:
1. Antibiotiku koncentrācija cilvēka asinsrites sistēmā aprēķina kā asins daudzuma miljono daļu. Tā ir atkarīga no laika t, kas pagājis kopš zāļu iedzeršanas brīža. Antibiotiku koncentrāciju k var aprakstīt ar šādu polinomu: k=0,05t2+2t+2
Noskaidrot, kāda ir antibiotiku koncentrācija cilvēka organismā 2 stundas pēc zāļu iedzeršanas!
Risinājums:
1. Dotajā polinomā t vietā ievieto vērtību 2.
   53.PNG
 
2. Aprēķina izteiksmes vērtību un iegūst atbildi!
   50.PNG
Antibiotiku koncentrācija pēc 2 stundām ir 5,8 miljonās daļas no cilvēka asins daudzuma.
 
Piemērs:
2. To kaloriju daudzumu dienā, ko jāpatērē vīrietim, kura masa ir m kg, garums g cm un vecums ir v gadi, var aprakstīt ar polinomu: 19,18m+7g9,25v+92,4
Aprēķināt, cik kaloriju dienā patērē skolas direktors, ja viņa masa ir 97 kg, augums ir 185 cm un vecums ir 55 gadi!  
 
Risinājums:
1. Dotajā polinomā m ; g un v vietā ievieto attiecīgās vērtības:  m = 97 ; g = 185 ; v = 55.
   52.PNG
 
2. Aprēķina izteiksmes vērtību un iegūst atbildi!
   51.PNG
Skolas direktoram dienā vidēji jāpatērē 2739 kalorijas!
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 134 - 135. lpp.