Polinomus plaši izmanto, lai aprakstītu dažādus procesus, kuru norise atkarīga no vairākiem mainīgiem lielumiem. Ievietojot mainīgo vietā konkrētas vērtības, iespējams aprēķināt polinoma vērtību.
Piemērs:
Antibiotiku koncentrāciju cilvēka asinsrites sistēmā aprēķina kā asins daudzuma miljono daļu. Tā ir atkarīga no laika \(t\), kas pagājis kopš zāļu iedzeršanas brīža. Antibiotiku koncentrāciju \(k\) var aprakstīt ar šādu polinomu: k=0,05t2+2t+2
Noskaidro, kāda ir antibiotiku koncentrācija cilvēka organismā \(2\) stundas pēc zāļu iedzeršanas!
  
Risinājums:
1. Dotajā polinomā \(t\) vietā ievieto vērtību \(2\).
b1.svg
 
2. Aprēķina izteiksmes vērtību un iegūst atbildi!
b2.svg
 
Atbilde: Antibiotiku koncentrācija pēc \(2\) stundām ir \(5,8\) miljonās daļas no cilvēka asins daudzuma.
Piemērs:
To kaloriju daudzumu dienā, ko jāpatērē vīrietim, kura masa ir \(m\) \(kg\), garums \(g\) \(cm\) un vecums ir \(v\) gadi, var aprakstīt ar polinomu: 19,18m+7g9,25v+92,4
Aprēķini, cik kaloriju dienā patērē skolas direktors, ja viņa masa ir \(97\) \(kg\), augums ir \(185\) \(cm\) un vecums ir \(55\) gadi!
 
Risinājums:
1. Dotajā polinomā m ; g un v vietā ievieto attiecīgās vērtības: \(m = 97\); \(g = 185\); \(v = 55\).
c1.svg
 
2. Aprēķina izteiksmes vērtību un iegūst atbildi!
c2.svg
Atbilde: Skolas direktoram dienā vidēji jāpatērē \(2739\) kalorijas!