9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Polinoma vērtības aprēķināšana
"Polinomus plaši izmanto, lai aprakstītu dažādus procesus, kuru norise atkarīga no vairākiem mainīgiem lielumiem. Ievietojot mainīgo vietā konkrētas vērtības, iespējams aprēķināt polinoma vērtību."
 
Piemērs:
1. Antibiotiku koncentrācija cilvēka asinsrites sistēmā aprēķina kā asins daudzuma miljono daļu. Tā ir atkarīga no laika t, kas pagājis kopš zāļu iedzeršanas brīža. Antibiotiku koncentrāciju k var aprakstīt ar šādu polinomu: k=0,05t2+2t+2
Noskaidrot, kāda ir antibiotiku koncentrācija cilvēka organismā 2 stundas pēc zāļu iedzeršanas!
Risinājums:
1. Dotajā polinomā t vietā ievieto vērtību 2.
   53.PNG
 
2. Aprēķina izteiksmes vērtību un iegūst atbildi!
   50.PNG
Antibiotiku koncentrācija pēc 2 stundām ir 5,8 miljonās daļas no cilvēka asins daudzuma.
 
Piemērs:
2. To kaloriju daudzumu dienā, ko jāpatērē vīrietim, kura masa ir m kg, garums g cm un vecums ir v gadi, var aprakstīt ar polinomu: 19,18m+7g9,25v+92,4
Aprēķināt, cik kaloriju dienā patērē skolas direktors, ja viņa masa ir 97 kg, augums ir 185 cm un vecums ir 55 gadi!  
 
Risinājums:
1. Dotajā polinomā m ; g un v vietā ievieto attiecīgās vērtības:  m = 97 ; g = 185 ; v = 55.
   52.PNG
 
2. Aprēķina izteiksmes vērtību un iegūst atbildi!
   51.PNG
Skolas direktoram dienā vidēji jāpatērē 2739 kalorijas!
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 134 - 135. lpp.