Teorija

Darbības ar monomiem, polinomiem
Par monomu sauc skaitļa reizinājumu ar mainīgajiem 
Saskaitīt vai atņemt var tikai līdzīgus monomus.
Līdzīgi monomi ir monomi ar vienādiem burtu reizinātājiem (atšķiras tikai koeficienti)
Piemērs:
 5x+6x=11x;4x2x2=3x2;xy2xy=xy 
Ja monomus ir jāsaskaita, bet tie nav līdzīgi monomi, tad iegūst algebrisku izteiksmi, ko sauc par polinomu.
 
Polinoms ir monomu algebriska summa
Piemērs:
  3x+2y;4xy6y2
 
 
Svarīgi!
Polinomu reizinot vai dalot ar skaitli, jāreizina vai jādala katrs tā loceklis.
 22x+4y=4x+8y;x+y23=3x3y2;(6x4y+c):2=3x2y+c2=3x2y+0,5c
 
Polinomu līdzīgo locekļu saskaitīšanu un atņemšanu sauc par līdzīgo locekļu savilkšanu. 
 2x+5x+8y3y=2x¯+5x¯+8y3y=x+5y+5
 
Polinoma locekļus bieži ieslēdz iekavās. Tādos gadījumos jāpievērš uzmanība zīmei pirms iekavām. 
  +a+b=a+ba+b=ab 
  c(2ab)+2(xy)=c2a+b+2x2y
 
 
Atsauce:
Algebra.Īsi un vienkārši/Jānis Mencis, Jānis Mencis(jun). -Rīga :ZvaigzneABC, 2003. – 143 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 10.-14. lpp.