Par monomu sauc skaitļa reizinājumu ar mainīgajiem.  
Saskaitīt vai atņemt var tikai līdzīgus monomus.
Līdzīgi monomi ir monomi ar vienādiem burtu reizinātājiem (atšķiras tikai koeficienti)
Piemērs:
5x+6x=11x;4x2x2=3x2;xy2xy=xy
Ja monomi ir jāsaskaita, bet tie nav līdzīgi monomi, tad iegūst algebrisku izteiksmi, ko sauc par polinomu.
Polinoms ir monomu algebriska summa.
Piemērs:
3x+2y;4xy6y2
Svarīgi!
Polinomu reizinot vai dalot ar skaitli, jāreizina vai jādala katrs tā loceklis.
22x+4y=4x+8y;x+y23=3x3y2;(6x4y+c):2=3x2y+c2=3x2y+0,5c
 
Polinomu līdzīgo locekļu saskaitīšanu un atņemšanu sauc par līdzīgo locekļu savilkšanu. 
 
2x+5x+8y3y=2x¯+5x¯+8y3y=x+5y+5
 
Polinoma locekļus bieži ieslēdz iekavās. Tādos gadījumos jāpievērš uzmanība zīmei pirms iekavām. 
 
+a+b=a+ba+b=ab 
c(2ab)+2(xy)=c2a+b+2x2y