Lai monomu sareizinātu ar polinomu, monoms jāreizina ar katru polinoma locekli un iegūtie reizinājumi jāsaskaita:
 
ab+c=ab+ac
Reizinot monomu ar polinomu, rezultātā iegūst polinomu. Derētu atcerēties, ka, reizinot pakāpes ar vienādām bāzēm, to kāpinātājus saskaita.
 
aman=am+n
Piemērs:
a)74a5+2ab=74a5+72ab=28a5+14ab
 
b)5xy3x2x2=5xyx23x2x2=5x1+2y3x2+2=5x3y3x4
 
Uzmanīgi ar zīmēm!
 
 c)5x2y2x2y=5x2y2x2+5x2yy==52x2+2y5x2y1+1=10x4y5x2y2