Lai polinomu izdalītu ar monomu, ar monomu jādala katrs polinoma loceklis, un iegūtie dalījumi jāsaskaita.
ab+ac:a=ab:a+ac:a=aba+aca=b+c
 
Atceries, ka dalot pakāpes ar vienādām bāzēm, to kāpinātājus atņem.
 
aman=am:an=amn
Piemērs:
 a)28a5+14ab:7=28a5:7+14ab:7=284a571+142ab71=4a5+2ab
 
 b)5x3y3x4:x2=5x3y:x23x4:x2==5x32y3x42=5x1y3x2=5xy3x2
 
 c)10x4y5x2y2:5x2y=10x4y:5x2y5x2y2:5x2y=102x4y51x2y5x21y25x21y==2x4:x2y2:y=2x42y21=2x2y1=2x2y