"Lai sareizinātu polinomu ar polinomu, katru pirmā polinoma locekli reizina ar katru otrā polinoma locekli un iegūtos reizinājumus saskaita."
a+bc+d=ac+ad+bc+bd=ac+ad+bc+bd
"Reizinot pakāpes ar vienādām bāzēm, to kāpinātājus saskaita."
aman=am+n
Piemērs:
a)7+b4a5+2ab=74a5+72ab+b4a5+b2ab==28a5+14ab+4a5b+2ab2
 
b)5xy3x2x2+1=5xyx2+5xy13x2x23x21==5x1+2y+5xy3x2+23x2=5x3y+5xy3x43x2
 
Uzmanīgi ar zīmēm!
 
c)5x2yx2x2y=5x2y2x2+5x2yyx2x2xy==52x2+2y5x2y1+12x2+1+xy=10x4y5x2y22x3+xy