Polinomu, kas satur tikai vienu saskaitāmo, sauc par monomu.
Polinomu, kas satur divus saskaitāmos, sauc par binomu.
Polinomu, kas satur trīs saskaitāmos, sauc par trinomu.
Polinomiem, kas satur vairāk kā trīs saskaitāmos, īpaša nosaukuma nav.
 
Monomi Binomi Trinomi Polinomi, kuri nav ne binomi, ne trinomi
5x2y 5xy3x 3x34x0,2 4x3+5x23x2
7 4a5+2ab 6m2n2mn+3 2m2n3mn2+2mn+1
2a7 6m3n+4 5a3+0,4ab+b3 aab2+7a2bb