Par polinomu sauc monomu summu.
Piemērs:
Monomi ir 3x2y un 7xy.
Polinoms ir 3x2y+7yx
Polinoma nosaukuma pamatā ir grieķu valodas vārds 'poli' - daudzkārtīgs, plašs un latīņu vārds 'nomen' - vārds.
Monomus, no kuriem veido polinomus, sauc par polinoma locekļiem.
Uzrakstīt polinoma \(4a^2b-ba+12\) locekļu koeficientus un katra locekļa pakāpi!
Polinoma locekļi \(4a^2b\) \(-ba\) \(12\)
Polinoma locekļu koeficienti \(4\) \(-1\) \(12\)
Polinoma locekļu - monomu pakāpes \(3\) \(2\) \(0\)
  
Polinoma normālforma:
Polinoms ir uzrakstīts normālformā, ja visi tā līdzīgie locekļi ir savilkti un uzrakstīti normālformā.
Polinoma locekļus sauc par līdzīgiem, ja to mainīgie reizinātāji ir vienādi.
Piemērs:
Uzrakstīt normālformā polinomu 6+10x2yx6xyxx+3x2y4
 
1. Uzraksta polinoma locekļus normālformā
YCUZD_240325_polinomi_a1.svg
 
2. Nosaka, kuri polinoma locekļi ir līdzīgi
YCUZD_240325_polinomi_a2.svg
 
3. Atņem polinoma līdzīgos locekļus (6-4=2 un 10-6=4)
YCUZD_240325_polinomi_a3.svg
 
4. Polinoma locekļus var sakārtot tā pakāpju dilstošā secībā
YCUZD_240325_polinomi_a4.svg
Par normālformā uzrakstīta polinoma pakāpi sauc tā locekļa pakāpi, kura ir vislielākā.
Noteikt polinoma \(3a^4b^2 - 2a^3b^2 + ab^2 - ab + 2\) pakāpi!
 
Polinoma locekļi
Polinoma locekļu pakāpe
\(3a^4b^2\)
\(4 + 2 = 6\)
\(-2a^3b^2\)
\(3 + 2 = 5\)
\(a^1b^2\)
\(1 + 2 = 3\)
\(-a^1b^1\)
\(1 + 1 = 2\)
\(2\)
\(0\)
 
Var secināt, ka dotais polinoms ir sestās pakāpes polinoms.