Grūtības pakāpe:
00:14:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Iekavas skaitliskai izteiksmei 1p.
2. Zīmes ienešana iekavās 1p.
3. Iekavu atvēršana 2p.
4. Iekavu atvēršana 1p.
5. Iekavu vienādības atpazīšana 2p.
6. Iekavas, identiskas izteiksmes 2p.