Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Identitātes skaitliskām izteiksmēm 1p.
2. Identitātes 1p.
3. Identitātes papildināšana 2p.
4. Iekavas, identiskas izteiksmes 1p.
5. Iekavu vienādības atpazīšana 2p.