Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana 1p.
2. Algebriska izteiksme ar vārdiem 1p.
3. Secinājumu izdarīšana no vienādības 4p.
4. Zīmju ievietošana, lai iegūtu identitāti 2p.