12.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals
2. Funkcijas grafika pētīšana Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija.
3. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika f(x)=0, f(x)<0, f(x)>0

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots grafiks f(x). Nolasa f(a).
2. Vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots grafiks g(x), nolasa g(a)
3. Izvēlies definīcijas un vērtību apgabalu no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2p. Prasme atpazīt iekavas intervālu galapunktos. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēles
4. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzraksta intervālus - definīcijas un vērtību apgabalus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
5. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis zema 2p. Prasme atšķirt definīcijas un vērtību apgabalu un iekavas. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēle
6. Lielākā un mazākā vērtība no grafika 1. izziņas līmenis zema 2p. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
7. Augoša funkcija 1. izziņas līmenis zema 3p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija ir augoša
8. Dilstoša funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija dilst
9. Izvēlies monotonitātes intervālus no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilžu izvēles. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
10. Monotonitātes intervāli no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Uzraksta intervālus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
11. Pozitīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas grafiku, kurā iekrāsotas pozitīvās vērtības. Nosaka intervālu, kurā y>0
12. Negatīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas grafiku, kurā iekrāsotas negatīvās vērtības. Nosaka intervālu, kurā y<0
13. Izvēlies vienādzīmju intervālus no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilžu izvēle. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
14. Atpazīsti īpašību pēc krāsojuma! 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dots grafiks ar iekrāsotiem elementiem, nosaka vai iekrāsota augoša, dilstoša, pozitīva vai negatīva funkcija
15. Izpēti funkciju pēc grafika! 2. izziņas līmenis vidēja 12p. Grafiks lauzta līnija. Nosaka D, E, monotonitāti, min, max, vienādzīmju intervālus
16. Funkcijas augšana un dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija.
17. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analītiski nosaka punkta piederību grafikam.
18. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka, kad funkcija lielāka/mazāka par 0 y = ax+b.
19. Lineāras funkcijas zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānosaka, kad funkcija y= -ax+b ir lielāka vai mazāka par 0, jāpieraksta ar intervālu.
20. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
21. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
22. Lineāras funkcijas analītiskā izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt x, ja dota y vērtība.
23. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu analīze (2015) Citi augsta 5p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
2. Krustpunkts ar x asi (2014) Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
3. Funkcijas krustpunkti ar asīm (2007) Citi zema 1p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.kl. Taisnes krustpunkta ar asi aprēķināšana.
4. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm (2005) Citi vidēja 1p. 2005.gada matemātikas eksāmens 9.kl.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas pētīšana pēc grafika 00:00:00 vidēja 12p. Definīcijas un vērtību apgabals, monotonitāte, vienādzīmju intervāli
2. Lineāras funkcijas pētīšana analītiski 00:10:00 vidēja 5p. Punkta piederība grafikam, pozitīva/negatīva funkcija.
3. Lineāras funkcijas īpašības 00:10:00 vidēja 9p. Augšana, dilšana, krustpunkti ar asīm, paralēli grafiki.