Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals
2. Funkcijas grafika pētīšana Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija.
3. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika f(x)=0, f(x)<0, f(x)>0

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots grafiks f(x). Nolasa f(a).
2. Vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots grafiks g(x), nolasa g(a)
3. Izvēlies definīcijas un vērtību apgabalu no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme atpazīt iekavas intervālu galapunktos. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēles
4. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta intervālus - definīcijas un vērtību apgabalus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
5. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme atšķirt definīcijas un vērtību apgabalu un iekavas. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēle
6. Lielākā un mazākā vērtība no grafika 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
7. Augoša funkcija 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija ir augoša
8. Dilstoša funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija dilst
9. Izvēlies monotonitātes intervālus no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atbilžu izvēles. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
10. Monotonitātes intervāli no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzraksta intervālus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
11. Pozitīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas grafiku, kurā iekrāsotas pozitīvās vērtības. Nosaka intervālu, kurā y>0
12. Negatīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas grafiku, kurā iekrāsotas negatīvās vērtības. Nosaka intervālu, kurā y<0
13. Izvēlies vienādzīmju intervālus no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atbilžu izvēle. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
14. Atpazīsti īpašību pēc krāsojuma! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots grafiks ar iekrāsotiem elementiem, nosaka vai iekrāsota augoša, dilstoša, pozitīva vai negatīva funkcija
15. Izpēti funkciju pēc grafika! 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. Grafiks lauzta līnija. Nosaka D, E, monotonitāti, min, max, vienādzīmju intervālus
16. Funkcijas augšana un dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija.
17. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analītiski nosaka punkta piederību grafikam.
18. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka, kad funkcija lielāka/mazāka par 0 y = ax+b.
19. Lineāras funkcijas zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jānosaka, kad funkcija y= -ax+b ir lielāka vai mazāka par 0, jāpieraksta ar intervālu.
20. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
21. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
22. Lineāras funkcijas analītiskā izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt x, ja dota y vērtība.
23. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu analīze (2015) Citi augsta 5 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
2. Krustpunkts ar x asi (2014) Citi zema 1 p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
3. Funkcijas krustpunkti ar asīm (2007) Citi zema 1 p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.kl. Taisnes krustpunkta ar asi aprēķināšana.
4. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm (2005) Citi vidēja 1 p. 2005.gada matemātikas eksāmens 9.kl.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas pētīšana pēc grafika 00:00:00 vidēja 12 p. Definīcijas un vērtību apgabals, monotonitāte, vienādzīmju intervāli
2. Lineāras funkcijas pētīšana analītiski 00:10:00 vidēja 5 p. Punkta piederība grafikam, pozitīva/negatīva funkcija.
3. Lineāras funkcijas īpašības 00:10:00 vidēja 9 p. Augšana, dilšana, krustpunkti ar asīm, paralēli grafiki.