20.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Ja, pieaugot argumenta vērtībām, pieaug arī funkcijas vērtības, funkcija ir augoša.
Ja, pieaugot argumenta vērtībām, funkcijas vērtības samazinās, funkcija ir dilstoša.
Funkcijas grafiks ļoti daudz var pastāstīt par procesu, kuru funkcija apraksta, jāprot tikai to zīmēt un lasīt.
Svarīgi!
Grafiku lasa tāpat kā visu - no kreisās uz labo pusi!
Ja koordinātu plaknē ir uzzīmēta līnija, un, skatoties virzienā no kreisās puses uz labo,
grafika līnija vai tās daļa "virzās uz augšu" tad saka, ka funkcija aug,
grafika līnija vai tās daļa "virzās uz leju" tad saka, ka funkcija dilst.
Ja funkcijas vērtība nemainās, tad funkcija ir konstanta (nemainīga).
 
7_4_2_3.svg
 
Augošas funkcijas piemērs
7_4_2_4.svg
 
Augošas funkcijas grafiks. Ceļa atkarība no laika.
Palielinoties laikam (argumentam), palielinās arī nobrauktais ceļš (funkcijas vērtība).
 
Dilstošas funkcijas piemērs
7_4_2_5a.svg
 
Funkcija: katram skaitlim tiek piekārtots pretējais skaitlis.
Palielinoties skaitlim (argumentam), pretējais skaitlis (funkcijas vērtība) samazinās.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 87.,88. lpp.