27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Funkcijas grafika pētīšana
"Ja, pieaugot argumenta vērtībām, pieaug arī funkcijas vērtības, funkcija ir augoša."
"Ja, pieaugot argumenta vērtībām, funkcijas vērtības samazinās, funkcija ir dilstoša."
 
"Funkcijas grafiks ļoti daudz var pastāstīt par procesu, kuru funkcija apraksta, jāprot tikai to zīmēt un lasīt.
 
Grafiku lasa tāpat kā visu - no kreisās uz labo pusi!
 
Ja koordinātu plaknē ir uzzīmēta līnija, un, skatoties virzienā no kreisās puses uz labo,
grafika līnija vai tās daļa "virzās uz augšu" tad saka, ka funkcija aug,
grafika līnija vai tās daļa "virzās uz leju" tad saka, ka funkcija dilst.
Ja funkcijas vērtība nemainās, tad funkcija ir konstanta (nemainīga).
fff.PNG

Augošas funkcijas piemērs
celsA.PNG
Augošas funkcijas grafiks.
Ceļa atkarība no laika.

Palielinoties laikam (argumentam), palielinās arī nobrauktais ceļš (funkcijas vērtība).
 
Dilstošas funkcijas piemērs
 
ymx_uzlabotsf.png
Funkcija: katram skaitlim tiek piekārtots pretējais skaitlis.

Palielinoties skaitlim (argumentam), pretējais skaitlis (funkcijas vērtība) samazinās.
 
 
 
 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 87.,88. lpp.