Teorija

Leņķi, kura malas ir pretēji vērsti stari, sauc par izstieptu leņķi. (\(180\)°)
Pusi no izstiepta leņķa sauc par taisnu leņķi. (\(90\)°)
7_2_2_6.svg
 
AFB=180° - izstiepts leņķis (\(180\) grādu liels).
AFH=HFB=90° - taisni leņķi (\(90\) grādu lieli).
Leņķi, kas sastāv no diviem izstieptiem leņķiem, sauc par pilnu leņķi. (\(360\)°)
7_2_2_7.svg
 
EOF=FOE=360° - pilns leņķis (\(360\) grādu liels).

Riņķis - pilns leņķis (\(360\)°)!
Leņķi, kas mazāks nekā taisns leņķis, sauc par šauru leņķi.
Leņķi, kas mazāks nekā izstiepts leņķis, bet lielāks nekā taisns leņķis, sauc par platu leņķi.
Leņķi, kas mazāks nekā pilns leņķis, bet lielāks nekā izstiepts leņķis, sauc par atvērtu leņķi.
7_2_2_8.svg
 
 \(O\) - šaurs leņķis (mazāks par \(90\)°).
 
7_2_2_9.svg
 
 \(KLM\) - plats leņķis (starp \(90\)° un \(180\)°).
 
7_2_2_10.svg
 
 \(KLM\) - atvērts leņķis (starp \(180\)° un \(360\)°).    
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 186. lpp.