1. Leņķa lielums ir pozitīvs skaitlis.
\(O > 0\)
\( \) 
7_2_2_8.svg
\( \) 
2. Ja leņķi ir vienādi, tad to lielumi ir vienādi.
HFA=90°HFA=HFB=90°
 
7_2_2_6.svg
 
3. Ja leņķis sadalīts vairākos leņķos, tad leņķa lielums vienāds ar tā atsevišķo daļu lielumu summu.                                                
KLM=KLE+ELF+FLM
 
7_2_2_11.svg
 
4. Leņķa lielums pārsniedz katras tā daļas (leņķa) lielumu.
ABD>ABCABD>CBD
 
7_2_2_3.svg