Teorija

1.
leee.svg
 
Leņķa lielums ir pozitīvs skaitlis.
\(O > 0\)
 
 
2. 
IZSTt.svg
 
Ja leņķi ir vienādi, tad to lielumi ir vienādi.
HFA=90°HFA=HFB=90°
 
 
3.
PLDALAS.svg
 
Ja leņķis sadalīts vairākos leņķos, tad leņķa lielums vienāds ar tā atsevišķo daļu lielumu summu.                                                
KLM=KLE+ELF+FLM
 
 
4. 
LŠt.svg
 
Leņķa lielums pārsniedz katras tā daļas (leņķa) lielumu.
ABD>ABCABD>CBD        
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 186. lpp.