Par leņķa bisektrisi sauc staru, kura sākumpunkts ir leņķa virsotnē un kurš sadala šo leņķi divās vienādās daļās.
Zīmējot vienādos leņķus tos apzīmē ar vienādu lociņu skaitu.
 
7_2_2_12.svg
 
\(AC\) - \(BAD\) bisektrise.
CAB=DAC=12BAD
Piemērs:
7_2_2_13.svg
 
Dots:
\(IL\) ir \(NIJ\) bisektrise.
\(NIJ = 90\)°

Cik liels ir leņķis \(JIL\)?
 
NIL=JIL=12NIJ
JIL=NIL=90°:2=45° 
Padoms: taisnu leņķi (\(90\)°) viegli sadalīt uz pusēm, ja velk taisni pa rūtiņu stūrīšiem.