Divus leņķus sauc par krustleņķiem, ja tie mazāki par izstieptu leņķi un viena leņķa malas ir pretēji stari otra leņķa malām.
Krustleņķi veidojas, krustojoties divām vai vairāk taisnēm.
Krustleņķi ir vienādi.
7_2_2_16.svg
 
Krustleņķu pāri ir
αunχβunδ

Pēc krustleņķu īpašības
α=χβ=δ
Piemērs:
7_2_2_17.svg
 
Dots, ka leņķis \(1\) ir \(100\)° liels, bet leņķis \(2\) ir \(20\)° liels.
Nosaki pārējos leņķus!
 
Krustleņķi pa pāriem ir vienādi:
1=42=53=6
 
Visi \(6\) leņķi veido pilnu leņķi jeb \(360\)° un krustleņķi ir vienādi.
Leņķi \(1\), \(2\) un \(3\) veido izstieptu leņķi (\(180\)°).

\(3 = 180\)°\(-\)\(1-\)\(2\)
\(3 = 180\)°\(- 100\)°\(- 20\)°
\(3 = 60\)°
 
Pārbaude.
Leņķu summai jābūt \(360\)°.
\(100+100+20+20+60+60 = 360\ \)
 
1=4=100°2=5=20°3=6=60°