Divus leņķus sauc par blakusleņķiem, ja tiem viena mala ir kopēja, bet divas pārējās malas veido izstieptu leņķi.
Izstiepts leņķis ir \(180\)°.
Blakusleņķu summa ir \(180\)°.
Piemērs:
7_2_2_18.svg
 
\(KLM\) un \(MLN\) - blakusleņķi.
KLM+MLN=180°
Piemērs:
7_2_2_16.svg
 
Dots: δ=70°.
Jāaprēķina pārējie leņķi.

Krustleņķi ir vienādi!
β=δ=70°γ=αα=180°β=180°δα=180°70°=110°γ=α=110°
 
Tika izmantots tas, ka blakusleņķu summa ir \(180\) grādi.
Blakusleņķu pāri ir
α un β, α un δ;
γ un β, γ un δ.