Teorija

"Plaknes daļu, ko ierobežo divi stari ar kopēju sākumpunktu, sauc par leņķi."
"Šos starus sauc par leņķa malām, bet staru kopējo sākumpunktu - par leņķa virsotni."
LŠ (1).svg
 
Leņķis \(ABC\).
Leņķa malas: stari \(BA\) un \(BC\).
Leņķa virsotne ir punkts \(B\).
 
Leņķi parasti apzīmē ar lociņu palīdzību.
"Leņķa apzīmēšanai lieto simbolu , aiz kura raksta leņķa nosaukumu."
 
Leņķa nosaukumu rakstīt dažādi:
 1. ar vienu lielo latīņu alfabēta burtu, piemēram,  \(O\).
  leee.svg
   
 2. Ar trim lielajiem alfabēta burtiem, virsotnes burtu rakstot vidū, piemēram:
   
  ABCjebCBAABDjebDBADBCjebCBD
   
  LŠt.svg
   
 3. ar skaitli, piemēram, 1,2,3,4
  12342.svg
   
 4. ar grieķu alfabēta mazo burtu, piemēram, α,β,γ,δ (tie ir alfa, beta, gamma, delta).
  alfaD.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 184. lpp.