26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

"Plaknes daļu, ko ierobežo divi stari ar kopēju sākumpunktu, sauc par leņķi."
"Šos starus sauc par leņķa malām, bet staru kopējo sākumpunktu - par leņķa virsotni."
LŠ (1).svg
 
Leņķis \(ABC\).
Leņķa malas: stari \(BA\) un \(BC\).
Leņķa virsotne ir punkts \(B\).
 
Leņķi parasti apzīmē ar lociņu palīdzību.
"Leņķa apzīmēšanai lieto simbolu , aiz kura raksta leņķa nosaukumu."
 
Leņķa nosaukumu rakstīt dažādi:
 1. ar vienu lielo latīņu alfabēta burtu, piemēram,  \(O\).
  leee.svg
   
 2. Ar trim lielajiem alfabēta burtiem, virsotnes burtu rakstot vidū, piemēram:
   
  ABCjebCBAABDjebDBADBCjebCBD
   
  LŠt.svg
   
 3. ar skaitli, piemēram, 1,2,3,4
  12342.svg
   
 4. ar grieķu alfabēta mazo burtu, piemēram, α,β,γ,δ (tie ir alfa, beta, gamma, delta).
  alfaD.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 184. lpp.