Plaknes daļu, ko ierobežo divi stari ar kopēju sākumpunktu, sauc par leņķi.
Šos starus sauc par leņķa malām, bet staru kopējo sākumpunktu - par leņķa virsotni.
7_2_2_1.svg
 
Leņķis \(ABC\).
Leņķa malas: stari \(BA\) un \(BC\).
Leņķa virsotne ir punkts \(B\).
 
Leņķi parasti apzīmē ar lociņu palīdzību.
Leņķa apzīmēšanai lieto simbolu , aiz kura raksta leņķa nosaukumu.
 
Leņķa nosaukumu rakstīt dažādi:
1. ar vienu lielo latīņu alfabēta burtu, piemēram,  \(O\).

7_2_2_2.svg
 
2. Ar trim lielajiem alfabēta burtiem, virsotnes burtu rakstot vidū, piemēram:
ABCjebCBAABDjebDBADBCjebCBD
 
7_2_2_3.svg
 
3. ar skaitli, piemēram, 1,2,3,4
 
7_2_2_4.svg
 
4. ar grieķu alfabēta mazo burtu, piemēram, α,β,γ,δ (tie ir alfa, beta, gamma, delta).

7_2_2_5.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 184. lpp.