Plaknes daļu, ko ierobežo divi stari ar kopēju sākumpunktu, sauc par leņķi.
Šos starus sauc par leņķa malām, bet staru kopējo sākumpunktu - par leņķa virsotni.
7_2_2_1.svg
 
Leņķis \(ABC\).
Leņķa malas: stari \(BA\) un \(BC\).
Leņķa virsotne ir punkts \(B\).
 
Leņķi parasti apzīmē ar lociņu palīdzību.
Leņķa apzīmēšanai lieto simbolu , aiz kura raksta leņķa nosaukumu.
 
Leņķa nosaukumu var rakstīt dažādi:
1. Ar vienu lielo latīņu alfabēta burtu, piemēram,  \(O;\)

7_2_2_2.svg
 
2. Ar trim lielajiem alfabēta burtiem, virsotnes burtu rakstot vidū;
ABCjebCBAABDjebDBADBCjebCBD
 
7_2_2_3.svg
 
3. Ar skaitli;
Piemēram, 1,2,3,4
 
7_2_2_4.svg
 
4. Ar grieķu alfabēta mazo burtu;
Piemēram, α,β,γ,δ (tie ir alfa, beta, gamma, delta).

7_2_2_5.svg