Teorija

Divas taisnes plaknē, kurām nav neviena kopēja punkta, nekrustojas. Šādas taisnes sauc par paralēlām taisnēm.
Nogriežņus un starus, kas atrodas uz paralēlām taisnēm, sauc par paralēliem nogriežņiem vai stariem.
paralT3.svg
Pieraksts:
 xyABCD
 
Paralēlu taišņu īpašības
1) Caur punktu (\(B\)), kas neatrodas uz dotās taisnes (\(t\)), var novilkt tieši vienu taisni (\(a\)), kas paralēla dotajai taisnei.
paralT31.svg
BtBa,at
 
2) Divas taisnes, kas ir paralēlas trešajai taisnei, ir paralēlas savā starpā.
paralT32.svg
Ja ac un bc, tad ab.
 
3) Ja taisne krusto vienu no divām paralēlām taisnēm, tad tā krusto arī otru paralēlo taisni.paralT33.svg   
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 226.-227. lpp.