Teorija

"Caur doto punktu plaknē var novilkt tikai vienu taisni, kas perpendikulāra dotajai taisnei."
Veidojot atbilstošu zīmējumu, pastāv divi gadījumi.
 
1. Dotais punkts atrodas uz taisnes.
111.png
 
CABmAB 
Caur punktu \(C\) uzzīmē dotajai taisnei \(AB\) perpendikulāru taisni \(m\).
 
 
2. Dotais punkts neatrodas uz taisnes (atrodas ārpus taisnes). 
222.png
 
DABmAB 
Caur punktu \(D\) uzzīmē dotajai taisnei \(AB\) perpendikulāru taisni m.
Perpendikula garums  ir īsākais attālums starp punktu \(D\) un jebkuru citu taisnes \(AB\) punktu.
Svarīgi!
Perpendikuls no punkta  pret taisni  ir īsākais nogrieznis, kas savieno punktu ar taisni.

Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 196. lpp.