paralT1.svg
  
Taisne \(c\) krusto taisnes \(a\) un \(b\). Veidojas \(8\) dažādi leņķi.
 
paralT11.svg
  
Iekšējie vienpusleņķi:
\(\sphericalangle 2\) un \(\sphericalangle 5\)
\(\sphericalangle 4\) un \(\sphericalangle 7\)
  
paralT12.svg
 
Iekšējie šķērsleņķi:
\(\sphericalangle 2\) un \(\sphericalangle 7\)
\(\sphericalangle 4\) un \(\sphericalangle 5\)
  
paralT13.svg
 
Kāpšļu leņķi:
\(\sphericalangle 1\) un \(\sphericalangle 5\)
\(\sphericalangle 2\) un \(\sphericalangle 6\)
\(\sphericalangle 3\) un \(\sphericalangle 7\)
\(\sphericalangle 4\) un \(\sphericalangle 8\)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 225. lpp.